Najnowsze wpisy


Jak w tym momencie zadbać o nasze środowisko...
22 maja 2015, 15:09

Podczas budowy domu bądź nieruchomości o innym przeznaczeniu siłą rzeczy dochodzi do powstania odpadów poremontowych. Pozostałości usuniętych materiałów, resztki materiałów budowlanych używanych w czasie remontu i inne odpady związane z pracami remontowymi powinny zostać usunięte z co najmniej dwóch względów. Po pierwsze, odpady pobudowlane źle prezentują się wokół nieruchomości znacznie utrudniając utrzymanie porządku czasem również na sąsiednich działkach. Worki i drobny gruz niekiedy stają się zarzewiem sąsiedzkich konfliktów. Inną kwestią są względy oszczędności. Z punktu widzenia ochrony środowiska i estetyki otoczenia różne odpady poremontowe są pozbawione wartości i wymagające usunięcia. Zanieczyszczają one środowisko naturalne oraz zmniejszają poczucie piękna. Niemniej odpady budowlane są cennym surowcem wtórnym, który po przejściu przez odpowiednie procesy może ponownie zostać użyty w budownictwie. Odzyskane materiały są używane między innymi do produkowania elementów budowlanych, a także materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontowych prac bądź innych robót budowlanych. System gospodarowana odpadami przeważnie jest organizowany w ramach działalności gminnej jednostki samorządowej, jako jedno z zadań własnych gminy. Właściciele budynków, gruntów lub lokali są zazwyczaj obciążeni opłatami o charakterze publicznym za prowadzenie gospodarki komunalnej przez gminę. W zamian za pokrycie opłat mogą oni dostać ekwiwalentne świadczenie pod postacią odebrania odpadów powstałych w czasie budowy lub rozbiórki. Z perspektywy gminnej jednostki samorządowej są one określane jako odpady komunalne. Niemniej jednak nie wszystkie odpady pobudowlane są wywożone w ramach działalności gminy. Opłata gminna dotyczy wyłącznie pozostałości po pracach budowlanych w gospodarstwie domowym zrealizowanych samodzielnie przez zamieszkującego gminę. Stąd wynika, że członek gminnej wspólnoty, który zatrudnił ekipę budowlaną musi radzić sobie z odpadami sam. Wynika to stąd, że w sytuacji przeprowadzania robót budowlanych przez firmę, to tylko ona staje się wytwórcą odpadów poremontowych. Publiczne opłaty uiszczane przez właściciela są natomiast płacone w ramach jego działań, a nie działalności ekipy remontowej, z usług której skorzystał. W tego typu przypadkach obowiązek wywożenia odpadów może spoczywać na zatrudnionej ekipie budowlanej.